Zorgtrajecten

Het zorgtraject is een vernieuwende aanpak van de zorg van en met chronische patiënten. Deze aanpak wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen patiënt, de huisarts en de specialist.

Het contract vermeld de voorwaarden van alle partijen in de zorg (patiënt, huisarts en specialist) en informeert over de voordelen van het afsluiten van deze overeenkomst.

Gezien de opvolging en behandeling van een patiënt met een chronische ziekte vaak complex is, opteert men voor een multidisciplinaire aanpak van de behandeling van de ziekte en ondersteuning van de patiënt bij de aanpassingen van zijn levenswijze.

In de zorgtrajecten is de huisarts de centrale figuur. Hij informeert de patiënt, verwijst door en werkt samen met zijn patiënt en met de andere betrokken zorgverleners, zijnde, de specialist, diabeteseducator, diëtist, podoloog en de apotheker. Zij bieden de patiënt ondersteuning bij de aanpak en behandeling van zijn chronische aandoening. Er zijn momenteel 2 zorgtrajecten:

ZORGTRAJECT DIABETES MELLITUS TYPE 2 (PDF)

ZORGTRAJECT CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE (PDF)

Doelstellingen Zorgtraject:

  • De aanpak, behandeling en opvolging van de patiënt organiseren, coördineren en plannen op maat van zijn specifieke situatie.
  • De dialoog stimuleren met de patiënt zodat hij zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn ziekte en opvolging ervan, dit door middel van een persoonlijk zorgplan.
  • Een optimale samenwerking nastreven tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners.
  • De kwaliteit van zorg optimaliseren.