Wat is LMN?

Een LMN is een Lokaal Multidisciplinair Netwerk opgericht ter ondersteuning van de multidisciplinaire samenwerking in de chronische zorg. Initieel richtte de werking zich voornamelijk op de zorgtrajecten Diabetes type 2 (DM) en Chronische Nierinsufficiëntie (CNI). Vandaag is de werking ook uitgebreid naar andere chronische pathologie. Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Harno (LMN Harno) is een overleg- en samenwerkingsplatform voor de zorgverleners van de verschillende disciplines binnen de regio van huisartsenkring Noord Rand en beoogt een ondersteuning van de individuele zorgverlener en de verschillende zorgverlenersgroepen. De uiteindelijke doelstelling is een draagvlak te creëren ter ondersteuning van de zorgverleners om de kwalitatieve zorg voor de chronisch zieke patiënt in eerste lijn verder uit te bouwen.

De missie van LMN Harno

LMN Harno wil een netwerk van zorgverleners uitbouwen rond de huisarts en de samenwerking en communicatie tussen alle betrokken actoren verbeteren om de meest optimale zorg voor de patiënt te bekomen. LMN Harno wil meewerken aan de verdere uitbouw van de gezondheidszorg voor de chronische patiënt teneinde deze kwaliteitsvoller en meer kosteneffectief te organiseren.