GMD

Uw huisarts begeleidt u bij het beheer van uw gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij uw huisarts, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Via de preventiemodule kan u preventief aan uw gezondheid werken. Bovendien geniet u van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of bezoek bij uw huisarts.

Wat is een GMD?

Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.).

Wat zijn de voordelen?

 
Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet:

tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
tot 4 EUR voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30 % van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.
 

 

Wat is de preventiemodule van het GMD? ('GMD +')

 
Als u tussen 45 en 75 jaar bent, kan de huisarts die uw GMD beheert 1 keer per jaar met u, op basis van een checklist, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn. Deze preventiemodule maakt deel uit van het GMD. Een andere huisarts die deel uitmaakt van dezelfde huisartsengroepering (groepering door ons geregistreerd) kan dat ook.